Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans za rok 2020

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat za rok 2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content