Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

28 lutego, 2022

Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270). Świadczenie to skierowane jest dla rodziców dzieci od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończyło 36 miesiąc życia na drugie i każde kolejne dziecko nienależenie od dochodu.

Dodatkowo od 1 kwietnia 2022 roku będzie można składać wnioski do ZUS o dofinansowanie na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Do opłaty za pobyt dziecka w żłobku objętej dofinansowaniem nie będzie można wliczyć opłat za wyżywienie.

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.
Dofinansowanie będzie przysługiwać:
• na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
• na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
• na dziecko w wieku przez ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Wnioski składacie Państwo drogą elektroniczną do ZUS.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy w Sopocie. Rusza zbiórka rzeczyRekrutacja do filii nr 1 ul.Obodrzyców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content