Informacja o opłatach

20 kwietnia, 2023

W związku ze zmianami administracyjnymi informujemy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka „Puchatek” , iż nasza jednostka zobowiązana jest przepisami do comiesięcznego przyjmowania opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku. Dotyczy to opłaty stałej (400,00 zł) jak i wyliczonej stawki za wyżywienie.

Zwrotów świadczeń w ramach „dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku” przypisanych dla dzieci przez ZUS możemy dokonywać tylko i wyłącznie po otrzymaniu pisemnej decyzji ZUS-u.

Oznacza to, że zwroty na Państwa konta bankowe będą dokonywane z opóźnieniem -dopiero po otrzymaniu przez żłobek wymaganych urzędowo decyzji z ZUS oraz przelewu świadczenia na konto żłobka.

 
Rodzice/ opiekunowie, którzy otrzymują świadczenie w ramach „dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku” zostają comiesięcznie informowani przez ZUS za pomocą poczty elektronicznej o otrzymaniu dofinansowania na dziecko.

Od 1 maja 2023 roku wszyscy rodzice oraz opiekunowie dzieci uczęszczających do Żłobka „Puchatek” są zobowiązani do dokonywania comiesięcznych opłat za żłobek. Rodzice/ opiekunowie, których dzieci otrzymały dofinansowanie do pobytu w żłobku również są zobowiązani do dokonywania comiesięcznych opłat za żłobek (opłata stała + wyżywienie).

Przypominamy iż, opłaty za pobyt dziecka w żłobku powinny być dokonywane do 10-tego dnia każdego miesiąca według ustalonej stawki tj. 400 zł plus wyżywienie.

Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat na konto dochodowe żłobka.

🐣Życzenia Wielkanocne🐣WYNIKI REKRUTACJI 2023/2024
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content