Harmonogram rekrutacji 2023/2024 do Filii nr1

20 lutego, 2023

Szanowni Rodzice,

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram rekrutacji do Filii nr 1 ul. Obodzrzyców 18.
Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne Rekrutacja – Żłobek Puchatek w Sopocie (zlobekpuchatek.pl)
Dokumenty prosimy składać w administracji żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

       l.p                              Zadanie Termin
  1. Informacja o trwającym naborze                     21.02.2023r.
  2. Złożenie w systemie papierowym przez rodzica/ opiekuna prawnego wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.           01.03.2023r.-31.03.2023r.
  3. Przetwarzanie wniosków i przeliczanie punktacji          03.04.2023r.-14.04.2023r.
  4. Sprawdzanie poprawności i generowanie list         17.04.2023r.-25.04.2023r.
  5. Wywieszenie na drzwiach głównych Żłobka ,,Puchatek” listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej.                   25.04.2023r.
  6. Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do Żłobka ,,Puchatek”        25.04.2023r-28.04.2023
  8.                        Zebranie z rodzicami            19.06.2023r. godz.16.30 gr.I,II,III,IV,V – spotkanie w holu żłobka
🎭Teatrzyk w żłobkuWsparcie i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content