Harmonogram naboru do filii nr 1

08 marca, 2022

Szanowni Rodzice,

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram rekrutacji do filii nr 1 Żłobka ,,Puchatek”. Jednocześnie informujemy, że nabór składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych wydłużamy do dnia 08.04.2022r.
Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne 
Rekrutacja – Żłobek Puchatek w Sopocie (zlobekpuchatek.pl)
Dokumenty prosimy składać u intendenta żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00

                             Zadanie Termin
Informacja o trwającym naborze do dnia 08.04.2022r.                     28.02.2022r.
Złożenie w systemie elektronicznym oraz papierowym przez rodzica/ opiekuna prawnego wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.           28.02.2022r.-08.04.2022r.
Przetwarzanie wniosków i przeliczanie punktacji          11.04.2022r.-22.04.2022r.
Sprawdzanie poprawności i generowanie list         25.04.2022r.-06.05.2022r.
Wywieszenie na drzwiach głównych filii nr1
,,Puchatek” listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej.
                  09.05.2022r.
Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia dziecka do żłobka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

10.05.2022r-13.05.2022

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych
do filii nr1
         10.05.2022r-17.05.2022r.
Zebranie z rodzicami           20.06.2022r. godz.16.30

 

Co słychać w żłobku?Ankieta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content