Rekrutacja

Szanowni Rodzice, poniżej znajduje się Regulamin Rekrutacji wraz z niezbędnymi załącznikami do:

Rekrutacja Filia nr 1

Podpisany wniosek zgłoszeniowy wraz z uzupełnioną dokumentacją prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl a także dostarczyć komplet dokumentów wersji papierowej na adres filia nr 1 ul. Obodrzyców 18, 81-812
Dokumenty prosimy składać u intendenta żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00.

Do pobrania:

HARMONOGRAM REKRUTACJA 09.22

Regulamin Żłobka Puchatek i Filii

Zmiany do Regulaminu Żłobka Puchatek i Filii [17.03.2022] [Zmiana do regulaminu-aktualizacja 17.03.2022]

Zmiany do REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W SOPOCIE 15.12.2021[Zmiana do regulaminu-aktualizacja 15.12.2021]

ZAL.-2_1_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY 15.12.2021 Libre Office[Aktualne 15.12.2021]

[Nieaktualne]Załącznik nr 2/1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2_2 do regulaminu rekrutacji – oświadczenie kryteria podstawowe i warunki konieczne 15.12.2021[Aktualne 15.12.2021]

[Nieaktualne]Załącznik nr 2/2 – oświadczenie, kryteria podstawowe i warunki konieczne

Załącznik nr 2/3 – oświadczenie, wyłączenie z rynku pracy

Załącznik nr 2/4 – zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wych.

Załącznik nr 2/5 – oświadczenie, inne programy

Załącznik nr 2/6 – zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 2/7 – oświadczenie o uczęszczaniu dzieci do żłobka

Załącznik nr 2/8 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci

Załącznik nr 2/9 – oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie

Załącznik nr 2/10 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2/11 – oświadczenie potwierdzenia woli

AKTUALNY 01.08Załącznik nr 12 do regulaminu rekrutacji – oświadczenie UCZESTNIKA NT. JEGO SYTUACJI PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE 16.07.2022 Wersja nr 4 [Zmiana załącznika- aktualizacja 01.08.2022]

Załącznik nr 12 do regulaminu rekrutacji – oświadczenie UCZESTNIKA NT. JEGO SYTUACJI PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE 09.05.2022 [Nieaktualne]

Załącznik nr 2/12 – oświadczenie nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie [Nieaktualne]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content