Dokumenty żłobka

Statut Żłobka

Regulamin Organizacyjny Żłobka Puchatek, Filii nr 1

Statut  Żłobka ,,Puchatek”

Klauzula informacyjna świadczenia opieki w Żłobku Puchatek w Sopocie dla rodziców i opiekunów prawnych

Procedura postępowania w przypadku uczęszczania do Żłobka ,,Puchatek” dziecka z alergią

Procedury bezpieczeństwa w Żłobku ,,Puchatek”

Procedury Bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Żłobku ,,Puchatek” w Sopocie

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Żłobku ,,Puchatek” w Sopocie-aktualizacja wrzesień 2020

Procedury udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Żłobku ,,Puchatek” w Sopocie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content