Deklaracja kontynuacji pobytu dziecka w żłobku

15 lutego, 2023

Szanowni Rodzice,

Kontynuacja pobytu w żłobku odbywa się na podstawie złożonej przez Państwa deklaracji dotyczącej chęci kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2023/2024.
W celu dopełnienia formalności, prosimy pobrać deklarację na poszczególnych grupach, wypełnić, podpisać i dostarczyć w terminie od 15 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Wypełnione deklaracje prosimy zostawić bezpośrednio u opiekunów grup.
Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym  terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym żłobku.

O szczegółowych informacjach dotyczące rekrutacji poinformujemy Państwa wkrótce.

Шановні батьки,
Продовження перебування дитини в нашому садочку-яслах відбувається на підставі складеної декларації про намір продовження перебування дитини в садочку-яслах на наступний 2023-2024 шкільний рік.
З ціллю дотримання всіх формальностей, просимо взяти декларації на своїй групі, заповнити, підписати і принести в терміні від 15 лютого 2023р. до 28 лютого 2023 р.
Заповнені декларації просимо залишати безпосередньо в опікунок групи.
Декларації подані після вказаного терміну розглядатися не будуть.
Відсутність декларації прирівнюється до відмови від садочку.
Про подальшу інформацію щодо рекрутації поінформуємо Вас згодом.

Deklaracja kontynuacji 2023-2024 FILIA NR1 UL. OBODRZYCÓW 18 – PUCHATEK UL.ARMII KRAJOWEJ 58

Teatr Miniatura w Gdansku zaprasza dzieci w wieku od 0,5 do lat 3 na spektakl ,,Przypływ”🎭Teatrzyk w żłobku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content