Adaptacja dzieci w Filii nr 1

14 stycznia, 2022

Szanowni Rodzice

Poniżej przedstawiamy Państwu plan adaptacji, bardzo prosimy o dostosowanie się do niego. Prosimy także, żeby podczas trzech dni adaptacyjnych dzieci zjadły śniadanie w domu.

Przed wejściem do sal prosimy zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący jest w przedsionku żłobka ) i założyć maseczkę.

I gr. –  (Panie- Hania, Ania, Iza)

Dzieci z nazwiskiem alfabetycznie od A-K przychodzą z Rodzicami dnia 17-18.01.2022r. (poniedziałek, wtorek) o godz. 8.30-9.30
godz.9.30-10.30-dezynfekcja żłobka, wietrzenie sal
Dzieci z nazwiskiem alfabetycznie od L-Z przychodzą z Rodzicami dnia 17-18.01.2022r.. (poniedziałek, wtorek) o godz. 10.30-11.30

Dnia 19.01.2022r. (środa) Rodzic pozostawia dziecko samo w sali na około 1,5 godziny (9:00-10:30).
Ten dzień pozwoli poznać reakcje dziecka na rozłąkę z rodzicem.

4-5 dzień adaptacji dziecka
Dziecko przyprowadzane jest na śniadanie o godzinie 8:00-8:15 i odbierane o godzinie 11:30 po obiedzie .

II gr. – (Panie- Patrycja, Justyna)   

Dzieci z nazwiskiem alfabetycznie od A-M przychodzą z Rodzicami dnia 17-18.01.2022r. (poniedziałek, wtorek)o godz. 8.30-9.30
godz.9.30-10.30-dezynfekcja żłobka, wietrzenie sal
Dzieci z nazwiskiem alfabetycznie od P-Z przychodzą z Rodzicami 17-18.01.2022r. (poniedziałek, wtorek) o godz. 10.30-11.30

Dnia 19.01.2022r. (środa) Rodzic pozostawia dziecko samo w sali na około 1,5 godziny (9:00-10:30).
Ten dzień pozwoli poznać reakcje dziecka na rozłąkę z rodzicem.

4-5 dzień adaptacji dziecka
Dziecko przyprowadzane jest na śniadanie o godzinie 8:00-8:15 i odbierane o godzinie 11:30 po obiedzie .

III gr. (Panie – Karolina, Justyna)

Dzieci z nazwiskiem alfabetycznie od A-K przychodzą z Rodzicami dnia 17-18.01.2022r. (poniedziałek, wtorek)o godz. 8.30-9.30
godz.9.30-10.30-dezynfekcja żłobka, wietrzenie sal
Dzieci z nazwiskiem alfabetycznie od L-T przychodzą z Rodzicami 17-18.01.2022r. (poniedziałek, wtorek) o godz. 10.30-11.30

Dnia 19.01.2022r. (środa) Rodzic pozostawia dziecko samo w sali na około 1,5 godziny (9:00-10:30).
Ten dzień pozwoli poznać reakcje dziecka na rozłąkę z rodzicem.

4-5 dzień adaptacji dziecka
Dziecko przyprowadzane jest na śniadanie o godzinie 8:00-8:15 i odbierane o godzinie 11:30 po obiedzie .

IV gr. (Panie- Iryna, Agnieszka, Sylwia)     

Dzieci z nazwiskiem alfabetycznie od A-M przychodzą z Rodzicami dnia 17-18.01.2022r. (poniedziałek, wtorek)o godz. 8.30-9.30
godz.9.30-10.30-dezynfekcja żłobka, wietrzenie sal
Dzieci z nazwiskiem alfabetycznie od N-Ż przychodzą z Rodzicami 17-18.01.2022r. (poniedziałek, wtorek) o godz. 10.30-11.30

Dnia 19.01.2022r. (środa) Rodzic pozostawia dziecko samo w sali na około 1,5 godziny (9:00-10:30).
Ten dzień pozwoli poznać reakcje dziecka na rozłąkę z rodzicem.

4-5 dzień adaptacji dziecka
Dziecko przyprowadzane jest na śniadanie o godzinie 8:00-8:15 i odbierane o godzinie 11:30 po obiedzie .

Numery z telefonami na grupy:

Gr I    797 553 982

Gr II   798 657 768

Gr III  798 762 946

Gr IV  798 794 968

Z dzieckiem na dzień adaptacyjny może przyjść do żłobka tylko jeden rodzic/opiekun.

Rodzice i dzieci muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Bardzo prosimy rodziców o przyniesienie ochraniaczy na buty.

Dziecko może przynieść ze sobą picie, smoczek oraz przytulankę.

Prosimy wszystkich Rodziców, których dzieci wykazują alergię pokarmową lub nietolerancje pokarmowe o poinformowanie Panią Intendent mailowo intendentfilia1@zlobekpuchatek.pl. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza.

Z administracją żłobka prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Rodzice w pierwszym dniu adaptacji otrzymają dokumentację, którą trzeba będzie przynieść uzupełnioną na drugi dzień.

Informujemy, że na czas trwania pandemii dzieci do odwołania nie myją zębów w żłobku, a także nie przynoszą ręczników.

Prosimy o przyniesienie podpisanej wyprawki dla dziecka:

Wyprawka dla maluszka – Filia

Lista dzieci przyjętych do Filii nr 1 Żłobka „Puchatek”Aktualna oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content