Ewaluacja uczestników projektu

16 marca, 2022

Loga UE

Szanowni Rodzice,

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Operacyjnego na lata 2014-2020 informuje, iż aktualnie przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne badania ewaluacyjne wśród losowo wybranych uczestników projektów. Opinia uczestników jest bardzo ważna, gdyż pozwoli IZ w przyszłości lepiej dostosować ofertę wsparcia. Jednocześnie pragniemy zapewnić o pełnej anonimowości – wyniki badań prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych wykresów i zestawień.

Informujemy wszystkich uczestników projektu, iż z Państwem w najbliższych dniach może skontaktować się firma przeprowadzająca badania. W tej sprawie każdorazowo wysyłane są listy polecające od Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Loga UE

Uwaga! Rumień zakaźny w żłobkuUwaga! Bostonka w żłobku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content